Quyết Chiến Thực Thần - Cook Up A Storm

Chia sẻ 6.4/10

Tóm tắt:

Anh chàng Cao Thiên Tứ từ nhỏ đã thích nấu nướng nhưng lại bị chính bố ruột lạnh nhạt, cuối cùng còn... Mở rộng

Thông tin: