Quyết Đấu - A Better Tomorrow

Chia sẻ 5.9/10

Tóm tắt:

Nhược Phi là cậu bé mồ côi, được lão Cao lượm về nuôi nhưng chưa bao giờ gọi lão là ba. Nhược Phi từ... Mở rộng

Thông tin: