Quyết Định - Nirnayam

Chia sẻ

Tóm tắt:

Một người cha và con gái anh ấy bị buộc phải ghé vào một làng quê hẻo lánh. Họ đi đâu và những bí mậ... Mở rộng

Thông tin: