Chọn tập 12/28

Tập 1

28918 lượt xem

Tập 2

2873 lượt xem

Tập 3

2433 lượt xem

Tập 4

2260 lượt xem

Tập 5

2018 lượt xem

Tập 6

1787 lượt xem

Tập 7

1758 lượt xem

Tập 8

1588 lượt xem

Tập 9

1428 lượt xem

Tập 10

1591 lượt xem

Tập 11

1492 lượt xem

Tập 12

1456 lượt xem

Tập 13

1450 lượt xem

Tập 14

1334 lượt xem

Tập 15

1333 lượt xem

Tập 16

1237 lượt xem

Tập 17

1221 lượt xem

Tập 18

1313 lượt xem

Tập 19

1147 lượt xem

Tập 20

1293 lượt xem

Tập 21

1131 lượt xem

Tập 22

1231 lượt xem

Tập 23

1136 lượt xem

Tập 24

1045 lượt xem

Tập 25

1207 lượt xem

Tập 26

1387 lượt xem

Tập 27

1372 lượt xem

Tập 28

2661 lượt xem

Ranh Giới Mong Manh - D Day - Tập 12

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim D-Day kể về một nhóm cứu hộ tại Seoul sau khi thành phố bị một trận động đất 6,5 độ ritcher tàn... Mở rộng