Săn Lùng Quái Thú - Monstrum

Chia sẻ 6.0/10

Tóm tắt:

Năm Trung Tông thứ 22 khi triều đại Joseon đang bị càn quét bởi trận dịch hạch kinh hoàng, đó là khi... Mở rộng