Sát Thủ: Mật Danh 47 - Hitman: Agent 47

Chia sẻ 5.7/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một sát thủ ưu tú đã được biến đổi gen từ lúc thụ thai. Anh là cỗ máy giết người hoàn hảo và chỉ đượ... Mở rộng

Thông tin: