Sau Thảm Họa - Aftermath

Chia sẻ 5.7/10

Trailer

X

Tóm tắt:

Bộ phim dựa trên một sự việc có thật về thảm họa hàng không. Do sai lầm của John - nhân viên không l... Mở rộng