Chọn tập 1/81

Tập 1

7918 lượt xem

Tập 2

502 lượt xem

Tập 3

345 lượt xem

Tập 4

299 lượt xem

Tập 5

202 lượt xem

Tập 6

190 lượt xem

Tập 7

196 lượt xem

Tập 8

194 lượt xem

Tập 9

196 lượt xem

Tập 10

154 lượt xem

Tập 11

185 lượt xem

Tập 12

129 lượt xem

Tập 13

141 lượt xem

Tập 14

140 lượt xem

Tập 15

146 lượt xem

Tập 16

130 lượt xem

Tập 17

112 lượt xem

Tập 18

105 lượt xem

Tập 19

108 lượt xem

Tập 20

149 lượt xem

Tập 21

113 lượt xem

Tập 22

97 lượt xem

Tập 23

110 lượt xem

Tập 24

122 lượt xem

Tập 25

138 lượt xem

Tập 26

108 lượt xem

Tập 27

93 lượt xem

Tập 28

100 lượt xem

Tập 29

94 lượt xem

Tập 30

86 lượt xem

Tập 31

110 lượt xem

Tập 32

107 lượt xem

Tập 33

135 lượt xem

Tập 34

95 lượt xem

Tập 35

91 lượt xem

Tập 36

74 lượt xem

Tập 37

88 lượt xem

Tập 38

86 lượt xem

Tập 39

75 lượt xem

Tập 40

71 lượt xem

Tập 41

82 lượt xem

Tập 42

97 lượt xem

Tập 43

82 lượt xem

Tập 44

103 lượt xem

Tập 45

77 lượt xem

Tập 46

64 lượt xem

Tập 47

75 lượt xem

Tập 48

95 lượt xem

Tập 49

84 lượt xem

Tập 50

106 lượt xem

Tập 51

78 lượt xem

Tập 52

86 lượt xem

Tập 53

73 lượt xem

Tập 54

62 lượt xem

Tập 55

78 lượt xem

Tập 56

66 lượt xem

Tập 57

83 lượt xem

Tập 58

72 lượt xem

Tập 59

74 lượt xem

Tập 60

81 lượt xem

Tập 61

62 lượt xem

Tập 62

82 lượt xem

Tập 63

67 lượt xem

Tập 64

61 lượt xem

Tập 65

72 lượt xem

Tập 66

89 lượt xem

Tập 67

56 lượt xem

Tập 68

68 lượt xem

Tập 69

59 lượt xem

Tập 70

71 lượt xem

Tập 71

55 lượt xem

Tập 72

50 lượt xem

Tập 73

54 lượt xem

Tập 74

70 lượt xem

Tập 75

71 lượt xem

Tập 76

78 lượt xem

Tập 77

69 lượt xem

Tập 78

61 lượt xem

Tập 79

66 lượt xem

Tập 80

111 lượt xem

Tập 81

205 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 14179

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali