Chọn tập 1/81

Tập 1

5876 lượt xem

Tập 2

310 lượt xem

Tập 3

222 lượt xem

Tập 4

181 lượt xem

Tập 5

119 lượt xem

Tập 6

87 lượt xem

Tập 7

77 lượt xem

Tập 8

78 lượt xem

Tập 9

87 lượt xem

Tập 10

76 lượt xem

Tập 11

96 lượt xem

Tập 12

67 lượt xem

Tập 13

83 lượt xem

Tập 14

79 lượt xem

Tập 15

83 lượt xem

Tập 16

74 lượt xem

Tập 17

69 lượt xem

Tập 18

64 lượt xem

Tập 19

62 lượt xem

Tập 20

87 lượt xem

Tập 21

62 lượt xem

Tập 22

55 lượt xem

Tập 23

62 lượt xem

Tập 24

72 lượt xem

Tập 25

85 lượt xem

Tập 26

67 lượt xem

Tập 27

49 lượt xem

Tập 28

56 lượt xem

Tập 29

47 lượt xem

Tập 30

55 lượt xem

Tập 31

75 lượt xem

Tập 32

71 lượt xem

Tập 33

79 lượt xem

Tập 34

63 lượt xem

Tập 35

51 lượt xem

Tập 36

46 lượt xem

Tập 37

42 lượt xem

Tập 38

48 lượt xem

Tập 39

39 lượt xem

Tập 40

49 lượt xem

Tập 41

48 lượt xem

Tập 42

45 lượt xem

Tập 43

43 lượt xem

Tập 44

45 lượt xem

Tập 45

40 lượt xem

Tập 46

30 lượt xem

Tập 47

40 lượt xem

Tập 48

44 lượt xem

Tập 49

41 lượt xem

Tập 50

57 lượt xem

Tập 51

37 lượt xem

Tập 52

30 lượt xem

Tập 53

37 lượt xem

Tập 54

31 lượt xem

Tập 55

37 lượt xem

Tập 56

31 lượt xem

Tập 57

41 lượt xem

Tập 58

30 lượt xem

Tập 59

32 lượt xem

Tập 60

46 lượt xem

Tập 61

29 lượt xem

Tập 62

37 lượt xem

Tập 63

36 lượt xem

Tập 64

28 lượt xem

Tập 65

41 lượt xem

Tập 66

39 lượt xem

Tập 67

24 lượt xem

Tập 68

27 lượt xem

Tập 69

29 lượt xem

Tập 70

32 lượt xem

Tập 71

26 lượt xem

Tập 72

22 lượt xem

Tập 73

25 lượt xem

Tập 74

25 lượt xem

Tập 75

28 lượt xem

Tập 76

42 lượt xem

Tập 77

26 lượt xem

Tập 78

32 lượt xem

Tập 79

40 lượt xem

Tập 80

59 lượt xem

Tập 81

123 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 10178

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali