Chọn tập 21/81

Tập 1

8806 lượt xem

Tập 2

543 lượt xem

Tập 3

362 lượt xem

Tập 4

329 lượt xem

Tập 5

226 lượt xem

Tập 6

210 lượt xem

Tập 7

209 lượt xem

Tập 8

214 lượt xem

Tập 9

206 lượt xem

Tập 10

166 lượt xem

Tập 11

204 lượt xem

Tập 12

141 lượt xem

Tập 13

167 lượt xem

Tập 14

161 lượt xem

Tập 15

170 lượt xem

Tập 16

145 lượt xem

Tập 17

126 lượt xem

Tập 18

120 lượt xem

Tập 19

121 lượt xem

Tập 20

166 lượt xem

Tập 21

137 lượt xem

Tập 22

112 lượt xem

Tập 23

131 lượt xem

Tập 24

138 lượt xem

Tập 25

162 lượt xem

Tập 26

126 lượt xem

Tập 27

109 lượt xem

Tập 28

113 lượt xem

Tập 29

107 lượt xem

Tập 30

99 lượt xem

Tập 31

128 lượt xem

Tập 32

128 lượt xem

Tập 33

175 lượt xem

Tập 34

119 lượt xem

Tập 35

111 lượt xem

Tập 36

89 lượt xem

Tập 37

99 lượt xem

Tập 38

98 lượt xem

Tập 39

84 lượt xem

Tập 40

84 lượt xem

Tập 41

94 lượt xem

Tập 42

115 lượt xem

Tập 43

93 lượt xem

Tập 44

119 lượt xem

Tập 45

96 lượt xem

Tập 46

77 lượt xem

Tập 47

89 lượt xem

Tập 48

110 lượt xem

Tập 49

97 lượt xem

Tập 50

130 lượt xem

Tập 51

86 lượt xem

Tập 52

95 lượt xem

Tập 53

82 lượt xem

Tập 54

70 lượt xem

Tập 55

90 lượt xem

Tập 56

76 lượt xem

Tập 57

97 lượt xem

Tập 58

93 lượt xem

Tập 59

91 lượt xem

Tập 60

97 lượt xem

Tập 61

77 lượt xem

Tập 62

98 lượt xem

Tập 63

79 lượt xem

Tập 64

76 lượt xem

Tập 65

83 lượt xem

Tập 66

107 lượt xem

Tập 67

66 lượt xem

Tập 68

84 lượt xem

Tập 69

70 lượt xem

Tập 70

84 lượt xem

Tập 71

62 lượt xem

Tập 72

61 lượt xem

Tập 73

67 lượt xem

Tập 74

87 lượt xem

Tập 75

90 lượt xem

Tập 76

98 lượt xem

Tập 77

90 lượt xem

Tập 78

77 lượt xem

Tập 79

79 lượt xem

Tập 80

125 lượt xem

Tập 81

235 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 21

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 200

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali