Chọn tập 21/81

Tập 1

9054 lượt xem

Tập 2

560 lượt xem

Tập 3

374 lượt xem

Tập 4

347 lượt xem

Tập 5

236 lượt xem

Tập 6

220 lượt xem

Tập 7

213 lượt xem

Tập 8

220 lượt xem

Tập 9

212 lượt xem

Tập 10

172 lượt xem

Tập 11

213 lượt xem

Tập 12

149 lượt xem

Tập 13

174 lượt xem

Tập 14

168 lượt xem

Tập 15

175 lượt xem

Tập 16

151 lượt xem

Tập 17

130 lượt xem

Tập 18

126 lượt xem

Tập 19

124 lượt xem

Tập 20

170 lượt xem

Tập 21

142 lượt xem

Tập 22

118 lượt xem

Tập 23

136 lượt xem

Tập 24

142 lượt xem

Tập 25

165 lượt xem

Tập 26

128 lượt xem

Tập 27

112 lượt xem

Tập 28

118 lượt xem

Tập 29

112 lượt xem

Tập 30

105 lượt xem

Tập 31

131 lượt xem

Tập 32

134 lượt xem

Tập 33

197 lượt xem

Tập 34

125 lượt xem

Tập 35

116 lượt xem

Tập 36

91 lượt xem

Tập 37

103 lượt xem

Tập 38

101 lượt xem

Tập 39

87 lượt xem

Tập 40

87 lượt xem

Tập 41

94 lượt xem

Tập 42

116 lượt xem

Tập 43

95 lượt xem

Tập 44

132 lượt xem

Tập 45

99 lượt xem

Tập 46

78 lượt xem

Tập 47

90 lượt xem

Tập 48

111 lượt xem

Tập 49

98 lượt xem

Tập 50

137 lượt xem

Tập 51

89 lượt xem

Tập 52

104 lượt xem

Tập 53

85 lượt xem

Tập 54

77 lượt xem

Tập 55

95 lượt xem

Tập 56

81 lượt xem

Tập 57

105 lượt xem

Tập 58

103 lượt xem

Tập 59

94 lượt xem

Tập 60

104 lượt xem

Tập 61

80 lượt xem

Tập 62

102 lượt xem

Tập 63

85 lượt xem

Tập 64

79 lượt xem

Tập 65

87 lượt xem

Tập 66

109 lượt xem

Tập 67

70 lượt xem

Tập 68

85 lượt xem

Tập 69

72 lượt xem

Tập 70

91 lượt xem

Tập 71

67 lượt xem

Tập 72

66 lượt xem

Tập 73

71 lượt xem

Tập 74

95 lượt xem

Tập 75

96 lượt xem

Tập 76

105 lượt xem

Tập 77

98 lượt xem

Tập 78

80 lượt xem

Tập 79

83 lượt xem

Tập 80

132 lượt xem

Tập 81

255 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 21

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 207

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali