Chọn tập 21/81

Tập 1

7959 lượt xem

Tập 2

503 lượt xem

Tập 3

346 lượt xem

Tập 4

303 lượt xem

Tập 5

203 lượt xem

Tập 6

192 lượt xem

Tập 7

197 lượt xem

Tập 8

195 lượt xem

Tập 9

196 lượt xem

Tập 10

154 lượt xem

Tập 11

186 lượt xem

Tập 12

130 lượt xem

Tập 13

141 lượt xem

Tập 14

141 lượt xem

Tập 15

146 lượt xem

Tập 16

130 lượt xem

Tập 17

112 lượt xem

Tập 18

105 lượt xem

Tập 19

108 lượt xem

Tập 20

149 lượt xem

Tập 21

114 lượt xem

Tập 22

98 lượt xem

Tập 23

111 lượt xem

Tập 24

123 lượt xem

Tập 25

142 lượt xem

Tập 26

113 lượt xem

Tập 27

98 lượt xem

Tập 28

104 lượt xem

Tập 29

98 lượt xem

Tập 30

89 lượt xem

Tập 31

116 lượt xem

Tập 32

111 lượt xem

Tập 33

139 lượt xem

Tập 34

100 lượt xem

Tập 35

94 lượt xem

Tập 36

75 lượt xem

Tập 37

89 lượt xem

Tập 38

87 lượt xem

Tập 39

76 lượt xem

Tập 40

72 lượt xem

Tập 41

83 lượt xem

Tập 42

98 lượt xem

Tập 43

84 lượt xem

Tập 44

106 lượt xem

Tập 45

79 lượt xem

Tập 46

65 lượt xem

Tập 47

76 lượt xem

Tập 48

97 lượt xem

Tập 49

86 lượt xem

Tập 50

109 lượt xem

Tập 51

80 lượt xem

Tập 52

88 lượt xem

Tập 53

74 lượt xem

Tập 54

63 lượt xem

Tập 55

80 lượt xem

Tập 56

70 lượt xem

Tập 57

87 lượt xem

Tập 58

75 lượt xem

Tập 59

77 lượt xem

Tập 60

84 lượt xem

Tập 61

64 lượt xem

Tập 62

84 lượt xem

Tập 63

70 lượt xem

Tập 64

64 lượt xem

Tập 65

75 lượt xem

Tập 66

93 lượt xem

Tập 67

58 lượt xem

Tập 68

71 lượt xem

Tập 69

63 lượt xem

Tập 70

75 lượt xem

Tập 71

58 lượt xem

Tập 72

53 lượt xem

Tập 73

57 lượt xem

Tập 74

75 lượt xem

Tập 75

76 lượt xem

Tập 76

82 lượt xem

Tập 77

73 lượt xem

Tập 78

64 lượt xem

Tập 79

69 lượt xem

Tập 80

113 lượt xem

Tập 81

215 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 21

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 173

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali