Chọn tập 31/81

Tập 1

7808 lượt xem

Tập 2

496 lượt xem

Tập 3

340 lượt xem

Tập 4

295 lượt xem

Tập 5

198 lượt xem

Tập 6

188 lượt xem

Tập 7

194 lượt xem

Tập 8

192 lượt xem

Tập 9

193 lượt xem

Tập 10

152 lượt xem

Tập 11

183 lượt xem

Tập 12

127 lượt xem

Tập 13

139 lượt xem

Tập 14

138 lượt xem

Tập 15

144 lượt xem

Tập 16

128 lượt xem

Tập 17

109 lượt xem

Tập 18

103 lượt xem

Tập 19

106 lượt xem

Tập 20

146 lượt xem

Tập 21

109 lượt xem

Tập 22

93 lượt xem

Tập 23

105 lượt xem

Tập 24

118 lượt xem

Tập 25

133 lượt xem

Tập 26

105 lượt xem

Tập 27

90 lượt xem

Tập 28

98 lượt xem

Tập 29

92 lượt xem

Tập 30

84 lượt xem

Tập 31

108 lượt xem

Tập 32

105 lượt xem

Tập 33

132 lượt xem

Tập 34

93 lượt xem

Tập 35

89 lượt xem

Tập 36

72 lượt xem

Tập 37

86 lượt xem

Tập 38

84 lượt xem

Tập 39

73 lượt xem

Tập 40

69 lượt xem

Tập 41

80 lượt xem

Tập 42

95 lượt xem

Tập 43

80 lượt xem

Tập 44

101 lượt xem

Tập 45

74 lượt xem

Tập 46

59 lượt xem

Tập 47

72 lượt xem

Tập 48

91 lượt xem

Tập 49

82 lượt xem

Tập 50

102 lượt xem

Tập 51

76 lượt xem

Tập 52

81 lượt xem

Tập 53

69 lượt xem

Tập 54

57 lượt xem

Tập 55

73 lượt xem

Tập 56

63 lượt xem

Tập 57

80 lượt xem

Tập 58

70 lượt xem

Tập 59

72 lượt xem

Tập 60

78 lượt xem

Tập 61

59 lượt xem

Tập 62

79 lượt xem

Tập 63

64 lượt xem

Tập 64

60 lượt xem

Tập 65

71 lượt xem

Tập 66

88 lượt xem

Tập 67

55 lượt xem

Tập 68

67 lượt xem

Tập 69

57 lượt xem

Tập 70

68 lượt xem

Tập 71

54 lượt xem

Tập 72

49 lượt xem

Tập 73

54 lượt xem

Tập 74

69 lượt xem

Tập 75

71 lượt xem

Tập 76

77 lượt xem

Tập 77

68 lượt xem

Tập 78

60 lượt xem

Tập 79

66 lượt xem

Tập 80

111 lượt xem

Tập 81

205 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 31

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 155

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali