Chọn tập 33/81

Tập 1

7439 lượt xem

Tập 2

452 lượt xem

Tập 3

316 lượt xem

Tập 4

275 lượt xem

Tập 5

184 lượt xem

Tập 6

178 lượt xem

Tập 7

180 lượt xem

Tập 8

178 lượt xem

Tập 9

176 lượt xem

Tập 10

136 lượt xem

Tập 11

163 lượt xem

Tập 12

110 lượt xem

Tập 13

125 lượt xem

Tập 14

123 lượt xem

Tập 15

135 lượt xem

Tập 16

119 lượt xem

Tập 17

101 lượt xem

Tập 18

96 lượt xem

Tập 19

96 lượt xem

Tập 20

138 lượt xem

Tập 21

102 lượt xem

Tập 22

85 lượt xem

Tập 23

96 lượt xem

Tập 24

108 lượt xem

Tập 25

121 lượt xem

Tập 26

101 lượt xem

Tập 27

87 lượt xem

Tập 28

94 lượt xem

Tập 29

83 lượt xem

Tập 30

79 lượt xem

Tập 31

104 lượt xem

Tập 32

100 lượt xem

Tập 33

123 lượt xem

Tập 34

87 lượt xem

Tập 35

84 lượt xem

Tập 36

67 lượt xem

Tập 37

76 lượt xem

Tập 38

77 lượt xem

Tập 39

68 lượt xem

Tập 40

66 lượt xem

Tập 41

75 lượt xem

Tập 42

89 lượt xem

Tập 43

76 lượt xem

Tập 44

91 lượt xem

Tập 45

69 lượt xem

Tập 46

55 lượt xem

Tập 47

68 lượt xem

Tập 48

84 lượt xem

Tập 49

77 lượt xem

Tập 50

98 lượt xem

Tập 51

73 lượt xem

Tập 52

70 lượt xem

Tập 53

64 lượt xem

Tập 54

52 lượt xem

Tập 55

64 lượt xem

Tập 56

58 lượt xem

Tập 57

76 lượt xem

Tập 58

66 lượt xem

Tập 59

69 lượt xem

Tập 60

76 lượt xem

Tập 61

56 lượt xem

Tập 62

74 lượt xem

Tập 63

61 lượt xem

Tập 64

47 lượt xem

Tập 65

66 lượt xem

Tập 66

84 lượt xem

Tập 67

50 lượt xem

Tập 68

61 lượt xem

Tập 69

54 lượt xem

Tập 70

63 lượt xem

Tập 71

50 lượt xem

Tập 72

46 lượt xem

Tập 73

47 lượt xem

Tập 74

63 lượt xem

Tập 75

65 lượt xem

Tập 76

73 lượt xem

Tập 77

65 lượt xem

Tập 78

56 lượt xem

Tập 79

64 lượt xem

Tập 80

106 lượt xem

Tập 81

187 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 33

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 169

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali