Chọn tập 48/81

Tập 1

8275 lượt xem

Tập 2

514 lượt xem

Tập 3

350 lượt xem

Tập 4

310 lượt xem

Tập 5

210 lượt xem

Tập 6

194 lượt xem

Tập 7

198 lượt xem

Tập 8

202 lượt xem

Tập 9

199 lượt xem

Tập 10

158 lượt xem

Tập 11

192 lượt xem

Tập 12

132 lượt xem

Tập 13

156 lượt xem

Tập 14

147 lượt xem

Tập 15

150 lượt xem

Tập 16

134 lượt xem

Tập 17

116 lượt xem

Tập 18

112 lượt xem

Tập 19

113 lượt xem

Tập 20

157 lượt xem

Tập 21

119 lượt xem

Tập 22

103 lượt xem

Tập 23

117 lượt xem

Tập 24

127 lượt xem

Tập 25

147 lượt xem

Tập 26

116 lượt xem

Tập 27

99 lượt xem

Tập 28

105 lượt xem

Tập 29

101 lượt xem

Tập 30

91 lượt xem

Tập 31

118 lượt xem

Tập 32

113 lượt xem

Tập 33

145 lượt xem

Tập 34

103 lượt xem

Tập 35

98 lượt xem

Tập 36

82 lượt xem

Tập 37

93 lượt xem

Tập 38

91 lượt xem

Tập 39

81 lượt xem

Tập 40

75 lượt xem

Tập 41

88 lượt xem

Tập 42

107 lượt xem

Tập 43

89 lượt xem

Tập 44

112 lượt xem

Tập 45

87 lượt xem

Tập 46

71 lượt xem

Tập 47

84 lượt xem

Tập 48

102 lượt xem

Tập 49

95 lượt xem

Tập 50

124 lượt xem

Tập 51

83 lượt xem

Tập 52

92 lượt xem

Tập 53

79 lượt xem

Tập 54

67 lượt xem

Tập 55

85 lượt xem

Tập 56

73 lượt xem

Tập 57

94 lượt xem

Tập 58

83 lượt xem

Tập 59

83 lượt xem

Tập 60

90 lượt xem

Tập 61

71 lượt xem

Tập 62

89 lượt xem

Tập 63

74 lượt xem

Tập 64

71 lượt xem

Tập 65

79 lượt xem

Tập 66

97 lượt xem

Tập 67

63 lượt xem

Tập 68

77 lượt xem

Tập 69

68 lượt xem

Tập 70

79 lượt xem

Tập 71

61 lượt xem

Tập 72

57 lượt xem

Tập 73

64 lượt xem

Tập 74

84 lượt xem

Tập 75

85 lượt xem

Tập 76

93 lượt xem

Tập 77

84 lượt xem

Tập 78

72 lượt xem

Tập 79

74 lượt xem

Tập 80

116 lượt xem

Tập 81

221 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 48

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 143

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali