Chọn tập 52/81

Tập 1

7391 lượt xem

Tập 2

442 lượt xem

Tập 3

312 lượt xem

Tập 4

271 lượt xem

Tập 5

182 lượt xem

Tập 6

176 lượt xem

Tập 7

177 lượt xem

Tập 8

175 lượt xem

Tập 9

174 lượt xem

Tập 10

134 lượt xem

Tập 11

160 lượt xem

Tập 12

106 lượt xem

Tập 13

122 lượt xem

Tập 14

120 lượt xem

Tập 15

132 lượt xem

Tập 16

117 lượt xem

Tập 17

100 lượt xem

Tập 18

95 lượt xem

Tập 19

95 lượt xem

Tập 20

137 lượt xem

Tập 21

101 lượt xem

Tập 22

85 lượt xem

Tập 23

95 lượt xem

Tập 24

107 lượt xem

Tập 25

120 lượt xem

Tập 26

100 lượt xem

Tập 27

86 lượt xem

Tập 28

94 lượt xem

Tập 29

83 lượt xem

Tập 30

79 lượt xem

Tập 31

103 lượt xem

Tập 32

99 lượt xem

Tập 33

121 lượt xem

Tập 34

85 lượt xem

Tập 35

82 lượt xem

Tập 36

65 lượt xem

Tập 37

74 lượt xem

Tập 38

75 lượt xem

Tập 39

66 lượt xem

Tập 40

64 lượt xem

Tập 41

74 lượt xem

Tập 42

88 lượt xem

Tập 43

74 lượt xem

Tập 44

89 lượt xem

Tập 45

67 lượt xem

Tập 46

53 lượt xem

Tập 47

67 lượt xem

Tập 48

83 lượt xem

Tập 49

76 lượt xem

Tập 50

97 lượt xem

Tập 51

72 lượt xem

Tập 52

67 lượt xem

Tập 53

62 lượt xem

Tập 54

50 lượt xem

Tập 55

63 lượt xem

Tập 56

56 lượt xem

Tập 57

75 lượt xem

Tập 58

65 lượt xem

Tập 59

68 lượt xem

Tập 60

74 lượt xem

Tập 61

56 lượt xem

Tập 62

74 lượt xem

Tập 63

61 lượt xem

Tập 64

47 lượt xem

Tập 65

66 lượt xem

Tập 66

84 lượt xem

Tập 67

50 lượt xem

Tập 68

61 lượt xem

Tập 69

54 lượt xem

Tập 70

63 lượt xem

Tập 71

50 lượt xem

Tập 72

46 lượt xem

Tập 73

47 lượt xem

Tập 74

63 lượt xem

Tập 75

65 lượt xem

Tập 76

73 lượt xem

Tập 77

65 lượt xem

Tập 78

56 lượt xem

Tập 79

63 lượt xem

Tập 80

102 lượt xem

Tập 81

184 lượt xem

Sóng Gió Tình Thù - Tập 52

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện tập trung vào gia đình Kilic. Gia đình họ có 2 người con trai. Yigit, con cả là một người... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 107

Đạo diễn: Altan Dõnmez

Thể loại: Tâm lý tình cảm

Năm: 2015

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Diễn viên: Sükrü Özyildiz, Kerem Bursin, Sukran Ovali