Chọn tập 1/40

Tập 1

13336 lượt xem

Tập 2

948 lượt xem

Tập 3

605 lượt xem

Tập 4

525 lượt xem

Tập 5

444 lượt xem

Tập 6

408 lượt xem

Tập 7

346 lượt xem

Tập 8

348 lượt xem

Tập 9

316 lượt xem

Tập 10

314 lượt xem

Tập 11

284 lượt xem

Tập 12

265 lượt xem

Tập 13

254 lượt xem

Tập 14

276 lượt xem

Tập 15

520 lượt xem

Tập 16

235 lượt xem

Tập 17

181 lượt xem

Tập 18

178 lượt xem

Tập 19

186 lượt xem

Tập 20

166 lượt xem

Tập 21

150 lượt xem

Tập 22

179 lượt xem

Tập 23

169 lượt xem

Tập 24

125 lượt xem

Tập 25

133 lượt xem

Tập 26

111 lượt xem

Tập 27

122 lượt xem

Tập 28

106 lượt xem

Tập 29

107 lượt xem

Tập 30

124 lượt xem

Tập 31

108 lượt xem

Tập 32

116 lượt xem

Tập 33

113 lượt xem

Tập 34

115 lượt xem

Tập 35

122 lượt xem

Tập 36

117 lượt xem

Tập 37

125 lượt xem

Tập 38

146 lượt xem

Tập 39

240 lượt xem

Tập 40

450 lượt xem

Sóng Gió Vương Triều - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thời Anh Tông hoàng đế, thái giám Vương Chấn lộng quyền tiêu diệt những ai chống đối lại mình, đồng ... Mở rộng