Chọn tập 1/40

Tập 1

12604 lượt xem

Tập 2

908 lượt xem

Tập 3

575 lượt xem

Tập 4

500 lượt xem

Tập 5

428 lượt xem

Tập 6

390 lượt xem

Tập 7

336 lượt xem

Tập 8

338 lượt xem

Tập 9

306 lượt xem

Tập 10

304 lượt xem

Tập 11

277 lượt xem

Tập 12

251 lượt xem

Tập 13

245 lượt xem

Tập 14

265 lượt xem

Tập 15

511 lượt xem

Tập 16

229 lượt xem

Tập 17

179 lượt xem

Tập 18

172 lượt xem

Tập 19

180 lượt xem

Tập 20

161 lượt xem

Tập 21

146 lượt xem

Tập 22

174 lượt xem

Tập 23

164 lượt xem

Tập 24

121 lượt xem

Tập 25

128 lượt xem

Tập 26

106 lượt xem

Tập 27

108 lượt xem

Tập 28

97 lượt xem

Tập 29

100 lượt xem

Tập 30

115 lượt xem

Tập 31

104 lượt xem

Tập 32

107 lượt xem

Tập 33

105 lượt xem

Tập 34

108 lượt xem

Tập 35

113 lượt xem

Tập 36

109 lượt xem

Tập 37

116 lượt xem

Tập 38

136 lượt xem

Tập 39

228 lượt xem

Tập 40

432 lượt xem

Sóng Gió Vương Triều - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thời Anh Tông hoàng đế, thái giám Vương Chấn lộng quyền tiêu diệt những ai chống đối lại mình, đồng ... Mở rộng