Chọn tập 1/40

Tập 1

36587 lượt xem

Tập 2

2974 lượt xem

Tập 3

1765 lượt xem

Tập 4

1446 lượt xem

Tập 5

1225 lượt xem

Tập 6

1118 lượt xem

Tập 7

1168 lượt xem

Tập 8

998 lượt xem

Tập 9

863 lượt xem

Tập 10

971 lượt xem

Tập 11

877 lượt xem

Tập 12

856 lượt xem

Tập 13

857 lượt xem

Tập 14

751 lượt xem

Tập 15

948 lượt xem

Tập 16

582 lượt xem

Tập 17

523 lượt xem

Tập 18

617 lượt xem

Tập 19

592 lượt xem

Tập 20

576 lượt xem

Tập 21

475 lượt xem

Tập 22

585 lượt xem

Tập 23

439 lượt xem

Tập 24

418 lượt xem

Tập 25

510 lượt xem

Tập 26

562 lượt xem

Tập 27

469 lượt xem

Tập 28

504 lượt xem

Tập 29

426 lượt xem

Tập 30

429 lượt xem

Tập 31

368 lượt xem

Tập 32

480 lượt xem

Tập 33

436 lượt xem

Tập 34

395 lượt xem

Tập 35

541 lượt xem

Tập 36

461 lượt xem

Tập 37

463 lượt xem

Tập 38

671 lượt xem

Tập 39

1242 lượt xem

Tập 40

3366 lượt xem

Sóng Gió Vương Triều - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thời Anh Tông hoàng đế, thái giám Vương Chấn lộng quyền tiêu diệt những ai chống đối lại mình, đồng ... Mở rộng