Chọn tập 1/40

Tập 1

14028 lượt xem

Tập 2

1001 lượt xem

Tập 3

631 lượt xem

Tập 4

543 lượt xem

Tập 5

458 lượt xem

Tập 6

421 lượt xem

Tập 7

357 lượt xem

Tập 8

365 lượt xem

Tập 9

336 lượt xem

Tập 10

329 lượt xem

Tập 11

291 lượt xem

Tập 12

281 lượt xem

Tập 13

271 lượt xem

Tập 14

292 lượt xem

Tập 15

533 lượt xem

Tập 16

249 lượt xem

Tập 17

191 lượt xem

Tập 18

200 lượt xem

Tập 19

201 lượt xem

Tập 20

174 lượt xem

Tập 21

158 lượt xem

Tập 22

191 lượt xem

Tập 23

182 lượt xem

Tập 24

133 lượt xem

Tập 25

142 lượt xem

Tập 26

117 lượt xem

Tập 27

132 lượt xem

Tập 28

114 lượt xem

Tập 29

116 lượt xem

Tập 30

138 lượt xem

Tập 31

119 lượt xem

Tập 32

127 lượt xem

Tập 33

134 lượt xem

Tập 34

133 lượt xem

Tập 35

139 lượt xem

Tập 36

131 lượt xem

Tập 37

139 lượt xem

Tập 38

157 lượt xem

Tập 39

248 lượt xem

Tập 40

464 lượt xem

Sóng Gió Vương Triều - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thời Anh Tông hoàng đế, thái giám Vương Chấn lộng quyền tiêu diệt những ai chống đối lại mình, đồng ... Mở rộng