Chọn tập 1/40

Tập 1

14951 lượt xem

Tập 2

1027 lượt xem

Tập 3

651 lượt xem

Tập 4

563 lượt xem

Tập 5

487 lượt xem

Tập 6

436 lượt xem

Tập 7

416 lượt xem

Tập 8

395 lượt xem

Tập 9

356 lượt xem

Tập 10

349 lượt xem

Tập 11

308 lượt xem

Tập 12

295 lượt xem

Tập 13

297 lượt xem

Tập 14

314 lượt xem

Tập 15

549 lượt xem

Tập 16

260 lượt xem

Tập 17

203 lượt xem

Tập 18

236 lượt xem

Tập 19

232 lượt xem

Tập 20

182 lượt xem

Tập 21

167 lượt xem

Tập 22

207 lượt xem

Tập 23

213 lượt xem

Tập 24

143 lượt xem

Tập 25

153 lượt xem

Tập 26

129 lượt xem

Tập 27

178 lượt xem

Tập 28

124 lượt xem

Tập 29

148 lượt xem

Tập 30

146 lượt xem

Tập 31

130 lượt xem

Tập 32

134 lượt xem

Tập 33

145 lượt xem

Tập 34

143 lượt xem

Tập 35

148 lượt xem

Tập 36

141 lượt xem

Tập 37

146 lượt xem

Tập 38

167 lượt xem

Tập 39

261 lượt xem

Tập 40

484 lượt xem

Sóng Gió Vương Triều - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thời Anh Tông hoàng đế, thái giám Vương Chấn lộng quyền tiêu diệt những ai chống đối lại mình, đồng ... Mở rộng