Chọn tập 1/40

Tập 1

14407 lượt xem

Tập 2

1008 lượt xem

Tập 3

637 lượt xem

Tập 4

550 lượt xem

Tập 5

469 lượt xem

Tập 6

425 lượt xem

Tập 7

361 lượt xem

Tập 8

377 lượt xem

Tập 9

344 lượt xem

Tập 10

335 lượt xem

Tập 11

296 lượt xem

Tập 12

285 lượt xem

Tập 13

275 lượt xem

Tập 14

302 lượt xem

Tập 15

542 lượt xem

Tập 16

255 lượt xem

Tập 17

198 lượt xem

Tập 18

230 lượt xem

Tập 19

224 lượt xem

Tập 20

177 lượt xem

Tập 21

163 lượt xem

Tập 22

204 lượt xem

Tập 23

204 lượt xem

Tập 24

139 lượt xem

Tập 25

148 lượt xem

Tập 26

125 lượt xem

Tập 27

152 lượt xem

Tập 28

121 lượt xem

Tập 29

122 lượt xem

Tập 30

141 lượt xem

Tập 31

125 lượt xem

Tập 32

129 lượt xem

Tập 33

136 lượt xem

Tập 34

135 lượt xem

Tập 35

141 lượt xem

Tập 36

134 lượt xem

Tập 37

141 lượt xem

Tập 38

159 lượt xem

Tập 39

253 lượt xem

Tập 40

474 lượt xem

Sóng Gió Vương Triều - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thời Anh Tông hoàng đế, thái giám Vương Chấn lộng quyền tiêu diệt những ai chống đối lại mình, đồng ... Mở rộng