Chọn tập 27/40

Tập 1

34891 lượt xem

Tập 2

2774 lượt xem

Tập 3

1657 lượt xem

Tập 4

1360 lượt xem

Tập 5

1157 lượt xem

Tập 6

1061 lượt xem

Tập 7

1093 lượt xem

Tập 8

937 lượt xem

Tập 9

825 lượt xem

Tập 10

903 lượt xem

Tập 11

841 lượt xem

Tập 12

823 lượt xem

Tập 13

812 lượt xem

Tập 14

716 lượt xem

Tập 15

890 lượt xem

Tập 16

556 lượt xem

Tập 17

501 lượt xem

Tập 18

584 lượt xem

Tập 19

561 lượt xem

Tập 20

543 lượt xem

Tập 21

459 lượt xem

Tập 22

556 lượt xem

Tập 23

417 lượt xem

Tập 24

389 lượt xem

Tập 25

484 lượt xem

Tập 26

537 lượt xem

Tập 27

440 lượt xem

Tập 28

480 lượt xem

Tập 29

392 lượt xem

Tập 30

391 lượt xem

Tập 31

344 lượt xem

Tập 32

433 lượt xem

Tập 33

402 lượt xem

Tập 34

363 lượt xem

Tập 35

486 lượt xem

Tập 36

424 lượt xem

Tập 37

429 lượt xem

Tập 38

600 lượt xem

Tập 39

1092 lượt xem

Tập 40

3074 lượt xem

Sóng Gió Vương Triều - Tập 27

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thời Anh Tông hoàng đế, thái giám Vương Chấn lộng quyền tiêu diệt những ai chống đối lại mình, đồng ... Mở rộng