Song Sinh Sát Thủ - The Legend

Chia sẻ 5.8/10

Tóm tắt:

Câu chuyện có thật về cặp anh em xã hội đen nhà Kray và băng đảng có tên The Firm, một thời khuynh đ... Mở rộng

Thông tin: