Sự Chối Bỏ Của Ma Quỷ - The Devil's Rejects

Chia sẻ 6.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Tại Ruggsville (Texas), một nhóm cảnh sát dưới sự chỉ huy của viên cảnh sát trưởng John Quincy Wydel... Mở rộng