Sự Hồi Sinh Của Ánh Trăng - Dark Moon Rising

Chia sẻ 5.5/10

Tóm tắt:

Một nhóm người sói xuất phát từ một thị trấn nhỏ để tìm kiếm một cô gái được sinh ra lại sau mỗi 200... Mở rộng

Thông tin: