Sự Trỗi Dậy Của Các Vị Thần - Rise Of The Guardians

Chia sẻ 7.3/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Tên ác quỷ Pitch âm mưu chiếm lĩnh thế giới bằng cách khơi dậy nỗi sợ hãi trong trái tim trẻ con khắ... Mở rộng

Thông tin: