Sự Trỗi Dậy Của Hành Tinh Khỉ - Rise Of The Planet Of The Apes

Chia sẻ 7.6/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Will tạo ra 1 virus hồi phục não. Mắt Sáng- con tinh tinh thí nghiệm, bỗng dưng nổi loạn và bị bắn c... Mở rộng

Thông tin: