Sức Ảnh Hưởng - Influence

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cảm hứng từ người con trai 18 tuổi mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng của đạo diễn/nhà văn Michael Ber... Mở rộng