Chọn tập 1/38

Tập 1

117572 lượt xem

Tập 2

9785 lượt xem

Tập 3

7846 lượt xem

Tập 4

5928 lượt xem

Tập 5

6704 lượt xem

Tập 6

4590 lượt xem

Tập 7

4484 lượt xem

Tập 8

4844 lượt xem

Tập 9

3813 lượt xem

Tập 10

4703 lượt xem

Tập 11

3503 lượt xem

Tập 12

4859 lượt xem

Tập 13

3827 lượt xem

Tập 14

3501 lượt xem

Tập 15

4449 lượt xem

Tập 16

3690 lượt xem

Tập 17

3772 lượt xem

Tập 18

5451 lượt xem

Tập 19

3894 lượt xem

Tập 20

3124 lượt xem

Tập 21

4298 lượt xem

Tập 22

3306 lượt xem

Tập 23

3512 lượt xem

Tập 24

3554 lượt xem

Tập 25

3182 lượt xem

Tập 26

3752 lượt xem

Tập 27

4106 lượt xem

Tập 28

3145 lượt xem

Tập 29

2347 lượt xem

Tập 30

2555 lượt xem

Tập 31

4816 lượt xem

Tập 32

2570 lượt xem

Tập 33

2562 lượt xem

Tập 34

2207 lượt xem

Tập 35

4361 lượt xem

Tập 36

3170 lượt xem

Tập 37

6530 lượt xem

Tập 38

8369 lượt xem

Tào Tháo - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim mô tả sự nghiệp vĩ đại của Tào Tháo, từ nhỏ đã mang trong lòng ý chí tề thế an bang, đến hưng k... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 133005

Đạo diễn: Hồ Mai

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2012

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Triệu Lập Tân, Nhạc Hồng, Hàn Tuyết