Chọn tập 1/38

Tập 1

119008 lượt xem

Tập 2

9986 lượt xem

Tập 3

7970 lượt xem

Tập 4

6015 lượt xem

Tập 5

6774 lượt xem

Tập 6

4661 lượt xem

Tập 7

4550 lượt xem

Tập 8

4914 lượt xem

Tập 9

3871 lượt xem

Tập 10

4758 lượt xem

Tập 11

3556 lượt xem

Tập 12

4971 lượt xem

Tập 13

3900 lượt xem

Tập 14

3564 lượt xem

Tập 15

4515 lượt xem

Tập 16

3738 lượt xem

Tập 17

3818 lượt xem

Tập 18

5499 lượt xem

Tập 19

3955 lượt xem

Tập 20

3170 lượt xem

Tập 21

4354 lượt xem

Tập 22

3347 lượt xem

Tập 23

3556 lượt xem

Tập 24

3587 lượt xem

Tập 25

3247 lượt xem

Tập 26

3785 lượt xem

Tập 27

4142 lượt xem

Tập 28

3183 lượt xem

Tập 29

2378 lượt xem

Tập 30

2598 lượt xem

Tập 31

4847 lượt xem

Tập 32

2602 lượt xem

Tập 33

2605 lượt xem

Tập 34

2239 lượt xem

Tập 35

4400 lượt xem

Tập 36

3220 lượt xem

Tập 37

6579 lượt xem

Tập 38

8428 lượt xem

Tào Tháo - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim mô tả sự nghiệp vĩ đại của Tào Tháo, từ nhỏ đã mang trong lòng ý chí tề thế an bang, đến hưng k... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 140967

Đạo diễn: Hồ Mai

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2012

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Triệu Lập Tân, Nhạc Hồng, Hàn Tuyết