Tất Cả Rồi Sẽ Qua - Everything Must Go

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nick Porter là một nhân viên bán hàng. Vào một ngày xui xẻo, Nick bị sa thải, đồng thời khi về nhà a... Mở rộng

Thông tin: