Tay Đấm Huyền Thoại - Creed

Chia sẻ 7.6/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Là phần mới nhất về tay đấm huyền thoại Rocky. Bộ phim không xoay quanh cuộc đời ông mà tập trung và... Mở rộng