Tây Du Ký – Tiên Lý Kỳ Duyên - A Chineseodyssey (Part II)

Chia sẻ 8.0/10

Tóm tắt:

Ở phần trước, để có thể trở về hình dạng ban đầu của mình, Tôn Ngộ Không phải dùng đến chiếc hộp Pan... Mở rộng