Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - Monkey King

Chia sẻ 4.8/10

Tóm tắt:

Câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh. Ngưu... Mở rộng