Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - Monkey King

Chia sẻ 4.8/10

Tóm tắt:

Đại náo Thiên Cung được xem là một trong những phần hấp dẫn nhất của Tây Du Ký. Đó là lúc Ngộ Không ... Mở rộng