Chọn tập 1/41

Tập 1

132837 lượt xem

Tập 2

15686 lượt xem

Tập 3

9757 lượt xem

Tập 4

8108 lượt xem

Tập 5

6859 lượt xem

Tập 6

5623 lượt xem

Tập 7

5611 lượt xem

Tập 8

4981 lượt xem

Tập 9

4554 lượt xem

Tập 10

5506 lượt xem

Tập 11

5073 lượt xem

Tập 12

4722 lượt xem

Tập 13

4407 lượt xem

Tập 14

4435 lượt xem

Tập 15

4379 lượt xem

Tập 16

3910 lượt xem

Tập 17

3908 lượt xem

Tập 18

4311 lượt xem

Tập 19

3981 lượt xem

Tập 20

4266 lượt xem

Tập 21

3427 lượt xem

Tập 22

3247 lượt xem

Tập 23

3356 lượt xem

Tập 24

3509 lượt xem

Tập 25

4036 lượt xem

Tập 26

3634 lượt xem

Tập 27

3279 lượt xem

Tập 28

3596 lượt xem

Tập 29

3095 lượt xem

Tập 30

3223 lượt xem

Tập 31

2937 lượt xem

Tập 32

3012 lượt xem

Tập 33

2998 lượt xem

Tập 34

3049 lượt xem

Tập 35

3371 lượt xem

Tập 36

3004 lượt xem

Tập 37

2865 lượt xem

Tập 38

3488 lượt xem

Tập 39

4364 lượt xem

Tập 40

7111 lượt xem

Tập 41

15456 lượt xem

Tây Thi Bí Sử - The Legend Of Xishi - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Tây Thi Bí Sử xoay quanh truyền kỳ về Tây Thi - một người con gái liễu yếu đào tơ - chấp nhậ... Mở rộng