Chọn tập 1/41

Tập 1

16548 lượt xem

Tập 2

1801 lượt xem

Tập 3

1082 lượt xem

Tập 4

917 lượt xem

Tập 5

784 lượt xem

Tập 6

628 lượt xem

Tập 7

645 lượt xem

Tập 8

569 lượt xem

Tập 9

535 lượt xem

Tập 10

585 lượt xem

Tập 11

571 lượt xem

Tập 12

465 lượt xem

Tập 13

497 lượt xem

Tập 14

501 lượt xem

Tập 15

524 lượt xem

Tập 16

409 lượt xem

Tập 17

402 lượt xem

Tập 18

381 lượt xem

Tập 19

445 lượt xem

Tập 20

473 lượt xem

Tập 21

390 lượt xem

Tập 22

378 lượt xem

Tập 23

421 lượt xem

Tập 24

437 lượt xem

Tập 25

384 lượt xem

Tập 26

361 lượt xem

Tập 27

324 lượt xem

Tập 28

346 lượt xem

Tập 29

392 lượt xem

Tập 30

362 lượt xem

Tập 31

315 lượt xem

Tập 32

302 lượt xem

Tập 33

305 lượt xem

Tập 34

331 lượt xem

Tập 35

345 lượt xem

Tập 36

337 lượt xem

Tập 37

300 lượt xem

Tập 38

352 lượt xem

Tập 39

410 lượt xem

Tập 40

569 lượt xem

Tập 41

1070 lượt xem

Tây Thi Bí Sử - The Legend Of Xishi - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Tây Thi Bí Sử xoay quanh truyền kỳ về Tây Thi - một người con gái liễu yếu đào tơ - chấp nhậ... Mở rộng