Chọn tập 1/41

Tập 1

13467 lượt xem

Tập 2

1519 lượt xem

Tập 3

880 lượt xem

Tập 4

756 lượt xem

Tập 5

660 lượt xem

Tập 6

513 lượt xem

Tập 7

514 lượt xem

Tập 8

478 lượt xem

Tập 9

449 lượt xem

Tập 10

476 lượt xem

Tập 11

485 lượt xem

Tập 12

392 lượt xem

Tập 13

438 lượt xem

Tập 14

427 lượt xem

Tập 15

433 lượt xem

Tập 16

340 lượt xem

Tập 17

347 lượt xem

Tập 18

327 lượt xem

Tập 19

382 lượt xem

Tập 20

395 lượt xem

Tập 21

334 lượt xem

Tập 22

327 lượt xem

Tập 23

354 lượt xem

Tập 24

371 lượt xem

Tập 25

330 lượt xem

Tập 26

304 lượt xem

Tập 27

284 lượt xem

Tập 28

290 lượt xem

Tập 29

326 lượt xem

Tập 30

308 lượt xem

Tập 31

270 lượt xem

Tập 32

262 lượt xem

Tập 33

258 lượt xem

Tập 34

289 lượt xem

Tập 35

307 lượt xem

Tập 36

295 lượt xem

Tập 37

258 lượt xem

Tập 38

297 lượt xem

Tập 39

348 lượt xem

Tập 40

484 lượt xem

Tập 41

928 lượt xem

Tây Thi Bí Sử - The Legend Of Xishi - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Tây Thi Bí Sử xoay quanh truyền kỳ về Tây Thi - một người con gái liễu yếu đào tơ - chấp nhậ... Mở rộng