Thảm Họa Sóng Thần - The Impossible

Chia sẻ 7.6/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Năm 2004, cơn địa chấn Sumatra-Andaman từng kích hoạt một chuỗi đợt sóng thần chết người lan tỏa khắ... Mở rộng