Chọn tập 1/12

Tập 1

3066 lượt xem

Tập 2

204 lượt xem

Tập 3

138 lượt xem

Tập 4

123 lượt xem

Tập 5

124 lượt xem

Tập 6

113 lượt xem

Tập 7

91 lượt xem

Tập 8

69 lượt xem

Tập 9

69 lượt xem

Tập 10

97 lượt xem

Tập 11

64 lượt xem

Tập 12

97 lượt xem

Thám Tử Doyle Phần 1 - Republic of Doyle - Tập 1

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh xoay quanh hai bố con nhà Doyle và văn phòng thám tử tư của họ tại chính quê hươn... Mở rộng