Chọn tập 1/12

Tập 1

18090 lượt xem

Tập 2

1655 lượt xem

Tập 3

1193 lượt xem

Tập 4

998 lượt xem

Tập 5

865 lượt xem

Tập 6

678 lượt xem

Tập 7

671 lượt xem

Tập 8

527 lượt xem

Tập 9

543 lượt xem

Tập 10

661 lượt xem

Tập 11

723 lượt xem

Tập 12

1736 lượt xem

Thám Tử Doyle Phần 1 - Republic of Doyle - Tập 1

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh xoay quanh hai bố con nhà Doyle và văn phòng thám tử tư của họ tại chính quê hươn... Mở rộng