Chọn tập 1/13

Tập 1

14983 lượt xem

Tập 2

1567 lượt xem

Tập 3

1250 lượt xem

Tập 4

958 lượt xem

Tập 5

883 lượt xem

Tập 6

729 lượt xem

Tập 7

680 lượt xem

Tập 8

587 lượt xem

Tập 9

637 lượt xem

Tập 10

641 lượt xem

Tập 11

648 lượt xem

Tập 12

674 lượt xem

Tập 13

1139 lượt xem

Thám Tử Doyle Phần 2 - Republic of Doyle - Tập 1

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh xoay quanh hai bố con nhà Doyle và văn phòng thám tử tư của họ tại chính quê hươn... Mở rộng