Chọn tập 1/30

Tập 1

164829 lượt xem

Tập 2

29578 lượt xem

Tập 3

25976 lượt xem

Tập 4

24283 lượt xem

Tập 5

20480 lượt xem

Tập 6

18284 lượt xem

Tập 7

16048 lượt xem

Tập 8

14562 lượt xem

Tập 9

13761 lượt xem

Tập 10

14020 lượt xem

Tập 11

14907 lượt xem

Tập 12

12685 lượt xem

Tập 13

11317 lượt xem

Tập 14

9986 lượt xem

Tập 15

10840 lượt xem

Tập 16

10368 lượt xem

Tập 17

10996 lượt xem

Tập 18

10446 lượt xem

Tập 19

9572 lượt xem

Tập 20

9075 lượt xem

Tập 21

8538 lượt xem

Tập 22

8403 lượt xem

Tập 23

8658 lượt xem

Tập 24

8960 lượt xem

Tập 25

8886 lượt xem

Tập 26

8346 lượt xem

Tập 27

8739 lượt xem

Tập 28

8488 lượt xem

Tập 29

9571 lượt xem

Tập 30

15775 lượt xem

Thần Chết - Black - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thần chết Black được gọi với biệt danh là Thần chết của mọi tội phạm bởi sự lạnh lùng khi đối mặt vớ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 164829

Đạo diễn: Hong Sun Kim

Thể loại: Phim Bộ, Trinh Thám

Năm: 2017

Quốc gia: Hàn Quốc

Diễn viên: Ara Go, Seung Heon Song