Thần Kiếm - Sword Master

Chia sẻ 6.1/10

Trailer

X

Tóm tắt:

Được chuyển thể từ “The Third Master’s Sword” (Tam Thiếu Gia Đích Kiếm) - cuốn tiểu thuyết võ thuật ... Mở rộng