Thằng Hề - Do You See Me

Chia sẻ 7.4/10

Tóm tắt:

Thằng hề xoay quanh cuộc sống của một phụ nữ trẻ vừa ly hôn tên là Emily. Cô bắt đầu sợ hãi khi liên... Mở rộng

Thông tin: