Thành Phố Ăn Thịt Người - Remains

Chia sẻ

Tóm tắt:

Dựa trên cuốn tiểu thuyết hình ảnh chạy nhất của Steve Niles (30 Days of Night), Remains được đặt tr... Mở rộng

Thông tin: