Chọn tập 1/74

Tập 1

20999 lượt xem

Tập 2

2715 lượt xem

Tập 3

1869 lượt xem

Tập 4

1770 lượt xem

Tập 5

1677 lượt xem

Tập 6

1602 lượt xem

Tập 7

1480 lượt xem

Tập 7

1480 lượt xem

Tập 8

1295 lượt xem

Tập 9

1284 lượt xem

Tập 10

1343 lượt xem

Tập 11

1322 lượt xem

Tập 12

1333 lượt xem

Tập 13

1323 lượt xem

Tập 14

1238 lượt xem

Tập 15

1318 lượt xem

Tập 16

1112 lượt xem

Tập 17

1124 lượt xem

Tập 18

1233 lượt xem

Tập 19

1089 lượt xem

Tập 20

1170 lượt xem

Tập 21

1099 lượt xem

Tập 22

1149 lượt xem

Tập 23

1211 lượt xem

Tập 24

1056 lượt xem

Tập 25

1229 lượt xem

Tập 26

952 lượt xem

Tập 27

903 lượt xem

Tập 28

1051 lượt xem

Tập 29

912 lượt xem

Tập 30

1008 lượt xem

Tập 31

894 lượt xem

Tập 32

904 lượt xem

Tập 33

943 lượt xem

Tập 34

1010 lượt xem

Tập 35

900 lượt xem

Tập 36

786 lượt xem

Tập 37

1234 lượt xem

Tập 38

834 lượt xem

Tập 39

828 lượt xem

Tập 40

1142 lượt xem

Tập 41

728 lượt xem

Tập 42

804 lượt xem

Tập 43

786 lượt xem

Tập 44

801 lượt xem

Tập 45

824 lượt xem

Tập 46

710 lượt xem

Tập 47

759 lượt xem

Tập 48

729 lượt xem

Tập 49

992 lượt xem

Tập 50

1164 lượt xem

Tập 51

731 lượt xem

Tập 52

759 lượt xem

Tập 53

819 lượt xem

Tập 54

821 lượt xem

Tập 55

878 lượt xem

Tập 56

939 lượt xem

Tập 57

1138 lượt xem

Tập 58

1111 lượt xem

Tập 59

1039 lượt xem

Tập 60

1117 lượt xem

Tập 61

848 lượt xem

Tập 62

870 lượt xem

Tập 63

963 lượt xem

Tập 64

932 lượt xem

Tập 65

917 lượt xem

Tập 66

888 lượt xem

Tập 67

874 lượt xem

Tập 68

791 lượt xem

Tập 69

832 lượt xem

Tập 70

901 lượt xem

Tập 71

870 lượt xem

Tập 72

837 lượt xem

Tập 73

1288 lượt xem

Tập 74

2607 lượt xem

Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Tru Tiên Thanh Vân Chí là bộ phim truyền hình chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng Tru T... Mở rộng