Thập Nguyệt Vi Thành - Bodyguards and Assassins

Chia sẻ 6.8/10

Thông tin:

Lượt xem: 127529

Đạo diễn: Teddy Chan

Thể loại: Võ Thuật

Năm: 2009

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Tạ Đình Phong, Lê Minh, Vương Học Kỳ