Chọn tập 1/29

Tập 1

28104 lượt xem

Tập 2

2779 lượt xem

Tập 3

1771 lượt xem

Tập 4

1946 lượt xem

Tập 5

1627 lượt xem

Tập 6

1400 lượt xem

Tập 7

1312 lượt xem

Tập 8

1248 lượt xem

Tập 9

1279 lượt xem

Tập 10

1453 lượt xem

Tập 11

1329 lượt xem

Tập 12

1302 lượt xem

Tập 13

1245 lượt xem

Tập 14

1358 lượt xem

Tập 15

1183 lượt xem

Tập 16

1492 lượt xem

Tập 17

1201 lượt xem

Tập 18

996 lượt xem

Tập 19

1137 lượt xem

Tập 20

2013 lượt xem

Tập 21

1241 lượt xem

Tập 22

823 lượt xem

Tập 23

896 lượt xem

Tập 24

831 lượt xem

Tập 25

935 lượt xem

Tập 26

905 lượt xem

Tập 27

1162 lượt xem

Tập 28

1050 lượt xem

Tập 29

1780 lượt xem

Thay Tim Đổi Phận - HeartBeat - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Ruzgaz, giàu có và đẹp trai, yêu say đắm Meltem. Họ lên kế hoạch làm đám cưới nhưng ngay trước ngày ... Mở rộng