Thế Hệ Vàng 1999 - Class Of 1999

Chia sẻ 5.9/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Khi bạo lực tràn ngập trong một ngôi trường cấp 3 ở Seattle, chính phủ cho phép robot hoạt động tron... Mở rộng