Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius

Chia sẻ 7.6/10

Tóm tắt:

Câu chuyện của Bad Genius bắt đầu sau một lần thiên tài Lynn giúp cô bạn thân Grace vượt qua kỳ kiểm... Mở rộng