Thiên Thần Chiến Binh - Alita: Battle Angel

Chia sẻ 7.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Alita: Thiên Thần Chiến Binh, Alita: Battle Angel xoay quanh về người máy Alita là một sáng tạo từ m... Mở rộng