Chọn tập 1/30

Tập 1

51022 lượt xem

Tập 2

7321 lượt xem

Tập 3

4721 lượt xem

Tập 4

3367 lượt xem

Tập 5

3211 lượt xem

Tập 6

3204 lượt xem

Tập 7

3817 lượt xem

Tập 8

3339 lượt xem

Tập 9

2549 lượt xem

Tập 10

3492 lượt xem

Tập 11

3207 lượt xem

Tập 12

3421 lượt xem

Tập 13

3148 lượt xem

Tập 14

2523 lượt xem

Tập 15

2549 lượt xem

Tập 16

2250 lượt xem

Tập 17

3924 lượt xem

Tập 18

2428 lượt xem

Tập 19

2072 lượt xem

Tập 20

2633 lượt xem

Tập 21

1792 lượt xem

Tập 22

1550 lượt xem

Tập 23

1437 lượt xem

Tập 24

1486 lượt xem

Tập 25

2805 lượt xem

Tập 26

1645 lượt xem

Tập 27

1371 lượt xem

Tập 28

1573 lượt xem

Tập 29

2433 lượt xem

Tập 30

5226 lượt xem

Thiết Diện Ca Nữ - Iron Faced Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện bắt đầu vào những năm dân quốc ở Thượng Hải, đột nhiên xảy ra nhiều sự việc quái lạ ở tra... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 64149

Đạo diễn: Tô Châu

Thể loại: Phim Bộ, Ngôn Tình

Năm: 2012

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lục Nghị, Jang Na Ra, Vu Vinh