Chọn tập 1/30

Tập 1

69060 lượt xem

Tập 2

9431 lượt xem

Tập 3

6272 lượt xem

Tập 4

4765 lượt xem

Tập 5

4508 lượt xem

Tập 6

4404 lượt xem

Tập 7

4973 lượt xem

Tập 8

4427 lượt xem

Tập 9

3651 lượt xem

Tập 10

4614 lượt xem

Tập 11

4232 lượt xem

Tập 12

4399 lượt xem

Tập 13

4041 lượt xem

Tập 14

3328 lượt xem

Tập 15

3377 lượt xem

Tập 16

3047 lượt xem

Tập 17

4645 lượt xem

Tập 18

3182 lượt xem

Tập 19

2756 lượt xem

Tập 20

3383 lượt xem

Tập 21

2460 lượt xem

Tập 22

2175 lượt xem

Tập 23

2015 lượt xem

Tập 24

2188 lượt xem

Tập 25

3474 lượt xem

Tập 26

2269 lượt xem

Tập 27

1995 lượt xem

Tập 28

2348 lượt xem

Tập 29

3292 lượt xem

Tập 30

7177 lượt xem

Thiết Diện Ca Nữ - Iron Faced Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện bắt đầu vào những năm dân quốc ở Thượng Hải, đột nhiên xảy ra nhiều sự việc quái lạ ở tra... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 69060

Đạo diễn: Tô Châu

Thể loại: Phim Bộ, Ngôn Tình

Năm: 2012

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lục Nghị, Jang Na Ra, Vu Vinh