Chọn tập 1/30

Tập 1

68299 lượt xem

Tập 2

9309 lượt xem

Tập 3

6179 lượt xem

Tập 4

4668 lượt xem

Tập 5

4415 lượt xem

Tập 6

4337 lượt xem

Tập 7

4905 lượt xem

Tập 8

4373 lượt xem

Tập 9

3604 lượt xem

Tập 10

4554 lượt xem

Tập 11

4179 lượt xem

Tập 12

4342 lượt xem

Tập 13

3982 lượt xem

Tập 14

3276 lượt xem

Tập 15

3319 lượt xem

Tập 16

3006 lượt xem

Tập 17

4605 lượt xem

Tập 18

3133 lượt xem

Tập 19

2722 lượt xem

Tập 20

3345 lượt xem

Tập 21

2422 lượt xem

Tập 22

2132 lượt xem

Tập 23

1981 lượt xem

Tập 24

2153 lượt xem

Tập 25

3440 lượt xem

Tập 26

2240 lượt xem

Tập 27

1964 lượt xem

Tập 28

2315 lượt xem

Tập 29

3223 lượt xem

Tập 30

7048 lượt xem

Thiết Diện Ca Nữ - Iron Faced Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Câu chuyện bắt đầu vào những năm dân quốc ở Thượng Hải, đột nhiên xảy ra nhiều sự việc quái lạ ở tra... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 68299

Đạo diễn: Tô Châu

Thể loại: Phim Bộ, Ngôn Tình

Năm: 2012

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Lục Nghị, Jang Na Ra, Vu Vinh