Chọn tập 1/35

Tập 1

17799 lượt xem

Tập 2

2335 lượt xem

Tập 3

1954 lượt xem

Tập 4

1728 lượt xem

Tập 5

1597 lượt xem

Tập 6

1443 lượt xem

Tập 7

1370 lượt xem

Tập 8

1462 lượt xem

Tập 9

1218 lượt xem

Tập 10

1250 lượt xem

Tập 11

1123 lượt xem

Tập 12

1129 lượt xem

Tập 13

1121 lượt xem

Tập 14

954 lượt xem

Tập 15

907 lượt xem

Tập 16

841 lượt xem

Tập 17

907 lượt xem

Tập 18

899 lượt xem

Tập 19

859 lượt xem

Tập 20

806 lượt xem

Tập 21

818 lượt xem

Tập 22

716 lượt xem

Tập 23

746 lượt xem

Tập 24

790 lượt xem

Tập 25

792 lượt xem

Tập 26

710 lượt xem

Tập 27

671 lượt xem

Tập 28

643 lượt xem

Tập 29

630 lượt xem

Tập 30

663 lượt xem

Tập 31

531 lượt xem

Tập 32

549 lượt xem

Tập 33

765 lượt xem

Tập 34

803 lượt xem

Tập 35

1489 lượt xem

Thiết Diện Ngự Sử (Đại Minh Án Sát Sự): Phần 1 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Thiết Diện Ngự Sử xoay quanh vị quan triều Minh - Chu Tân được mệnh danh là Bao Thanh Thiên ... Mở rộng