Chọn tập 1/35

Tập 1

2202 lượt xem

Tập 2

239 lượt xem

Tập 3

186 lượt xem

Tập 4

163 lượt xem

Tập 5

170 lượt xem

Tập 6

155 lượt xem

Tập 7

167 lượt xem

Tập 8

134 lượt xem

Tập 9

124 lượt xem

Tập 10

124 lượt xem

Tập 11

94 lượt xem

Tập 12

109 lượt xem

Tập 13

110 lượt xem

Tập 14

94 lượt xem

Tập 15

93 lượt xem

Tập 16

70 lượt xem

Tập 17

81 lượt xem

Tập 18

84 lượt xem

Tập 19

76 lượt xem

Tập 20

77 lượt xem

Tập 21

71 lượt xem

Tập 22

80 lượt xem

Tập 23

83 lượt xem

Tập 24

101 lượt xem

Tập 25

88 lượt xem

Tập 26

84 lượt xem

Tập 27

97 lượt xem

Tập 28

81 lượt xem

Tập 29

84 lượt xem

Tập 30

86 lượt xem

Tập 31

73 lượt xem

Tập 32

81 lượt xem

Tập 33

155 lượt xem

Tập 34

101 lượt xem

Tập 35

159 lượt xem

Thiết Diện Ngự Sử (Đại Minh Án Sát Sự): Phần 1 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Thiết Diện Ngự Sử xoay quanh vị quan triều Minh - Chu Tân được mệnh danh là Bao Thanh Thiên ... Mở rộng