Chọn tập 1/35

Tập 1

890 lượt xem

Tập 2

131 lượt xem

Tập 3

98 lượt xem

Tập 4

83 lượt xem

Tập 5

77 lượt xem

Tập 6

78 lượt xem

Tập 7

81 lượt xem

Tập 8

63 lượt xem

Tập 9

63 lượt xem

Tập 10

59 lượt xem

Tập 11

44 lượt xem

Tập 12

59 lượt xem

Tập 13

52 lượt xem

Tập 14

41 lượt xem

Tập 15

41 lượt xem

Tập 16

35 lượt xem

Tập 17

33 lượt xem

Tập 18

39 lượt xem

Tập 19

34 lượt xem

Tập 20

33 lượt xem

Tập 21

33 lượt xem

Tập 22

39 lượt xem

Tập 23

38 lượt xem

Tập 24

34 lượt xem

Tập 25

35 lượt xem

Tập 26

33 lượt xem

Tập 27

34 lượt xem

Tập 28

32 lượt xem

Tập 29

32 lượt xem

Tập 30

40 lượt xem

Tập 31

33 lượt xem

Tập 32

35 lượt xem

Tập 33

86 lượt xem

Tập 34

63 lượt xem

Tập 35

108 lượt xem

Thiết Diện Ngự Sử (Đại Minh Án Sát Sự): Phần 1 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Thiết Diện Ngự Sử xoay quanh vị quan triều Minh - Chu Tân được mệnh danh là Bao Thanh Thiên ... Mở rộng