Chọn tập 1/35

Tập 1

2219 lượt xem

Tập 2

240 lượt xem

Tập 3

187 lượt xem

Tập 4

164 lượt xem

Tập 5

171 lượt xem

Tập 6

156 lượt xem

Tập 7

169 lượt xem

Tập 8

138 lượt xem

Tập 9

128 lượt xem

Tập 10

129 lượt xem

Tập 11

98 lượt xem

Tập 12

113 lượt xem

Tập 13

111 lượt xem

Tập 14

95 lượt xem

Tập 15

94 lượt xem

Tập 16

71 lượt xem

Tập 17

91 lượt xem

Tập 18

85 lượt xem

Tập 19

77 lượt xem

Tập 20

78 lượt xem

Tập 21

72 lượt xem

Tập 22

81 lượt xem

Tập 23

84 lượt xem

Tập 24

102 lượt xem

Tập 25

89 lượt xem

Tập 26

86 lượt xem

Tập 27

98 lượt xem

Tập 28

82 lượt xem

Tập 29

86 lượt xem

Tập 30

88 lượt xem

Tập 31

74 lượt xem

Tập 32

82 lượt xem

Tập 33

159 lượt xem

Tập 34

103 lượt xem

Tập 35

161 lượt xem

Thiết Diện Ngự Sử (Đại Minh Án Sát Sự): Phần 1 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Thiết Diện Ngự Sử xoay quanh vị quan triều Minh - Chu Tân được mệnh danh là Bao Thanh Thiên ... Mở rộng