Chọn tập 1/40

Tập 1

13839 lượt xem

Tập 2

1531 lượt xem

Tập 3

1241 lượt xem

Tập 4

1083 lượt xem

Tập 5

964 lượt xem

Tập 6

893 lượt xem

Tập 7

3409 lượt xem

Tập 8

989 lượt xem

Tập 9

964 lượt xem

Tập 10

792 lượt xem

Tập 11

698 lượt xem

Tập 12

824 lượt xem

Tập 13

725 lượt xem

Tập 14

655 lượt xem

Tập 15

637 lượt xem

Tập 16

650 lượt xem

Tập 17

620 lượt xem

Tập 18

660 lượt xem

Tập 19

576 lượt xem

Tập 20

575 lượt xem

Tập 21

536 lượt xem

Tập 22

598 lượt xem

Tập 23

565 lượt xem

Tập 24

578 lượt xem

Tập 25

605 lượt xem

Tập 26

577 lượt xem

Tập 27

517 lượt xem

Tập 28

475 lượt xem

Tập 29

462 lượt xem

Tập 30

506 lượt xem

Tập 31

454 lượt xem

Tập 32

444 lượt xem

Tập 33

467 lượt xem

Tập 34

425 lượt xem

Tập 35

441 lượt xem

Tập 36

456 lượt xem

Tập 37

389 lượt xem

Tập 38

416 lượt xem

Tập 39

634 lượt xem

Tập 40

1215 lượt xem

Thiết Diện Ngự Sử (Đại Minh Án Sát Sự): Phần 2 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Thiết Diện Ngự Sử xoay quanh vị quan triều Minh - Chu Tân được mệnh danh là “Bao Thanh Thiên... Mở rộng