Chọn tập 1/40

Tập 1

2325 lượt xem

Tập 2

218 lượt xem

Tập 3

176 lượt xem

Tập 4

150 lượt xem

Tập 5

130 lượt xem

Tập 6

140 lượt xem

Tập 7

338 lượt xem

Tập 8

151 lượt xem

Tập 9

152 lượt xem

Tập 10

98 lượt xem

Tập 11

83 lượt xem

Tập 12

102 lượt xem

Tập 13

89 lượt xem

Tập 14

93 lượt xem

Tập 15

109 lượt xem

Tập 16

84 lượt xem

Tập 17

74 lượt xem

Tập 18

90 lượt xem

Tập 19

72 lượt xem

Tập 20

84 lượt xem

Tập 21

73 lượt xem

Tập 22

81 lượt xem

Tập 23

82 lượt xem

Tập 24

78 lượt xem

Tập 25

81 lượt xem

Tập 26

68 lượt xem

Tập 27

68 lượt xem

Tập 28

79 lượt xem

Tập 29

70 lượt xem

Tập 30

77 lượt xem

Tập 31

80 lượt xem

Tập 32

76 lượt xem

Tập 33

69 lượt xem

Tập 34

56 lượt xem

Tập 35

54 lượt xem

Tập 36

55 lượt xem

Tập 37

52 lượt xem

Tập 38

65 lượt xem

Tập 39

64 lượt xem

Tập 40

85 lượt xem

Thiết Diện Ngự Sử (Đại Minh Án Sát Sự): Phần 2 - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Thiết Diện Ngự Sử xoay quanh vị quan triều Minh - Chu Tân được mệnh danh là “Bao Thanh Thiên... Mở rộng