Thiết Thính Phong Vân 3 - Overheard 3

Chia sẻ 6.1/10

Tóm tắt:

một bộ phim tội phạm Hồng Kông-Trung Quốc của 2 đạo diễn Alan Mak và Felix Chong. Trước khi bàn giao... Mở rộng

Thông tin: