Thiêu Đốt - Burning

Chia sẻ 7.6/10

Tóm tắt:

Burning được xây dựng dựa trên truyện ngắn Barn Burning của nhà văn Nhật Bản - Haruki Murakami. Câ... Mở rộng

Thông tin: