Chọn tập 1/43

Tập 1

98769 lượt xem

Tập 2

12653 lượt xem

Tập 3

9739 lượt xem

Tập 4

9027 lượt xem

Tập 5

8357 lượt xem

Tập 6

6900 lượt xem

Tập 7

6146 lượt xem

Tập 8

6492 lượt xem

Tập 9

5871 lượt xem

Tập 10

5828 lượt xem

Tập 11

5282 lượt xem

Tập 12

5748 lượt xem

Tập 13

4837 lượt xem

Tập 14

5052 lượt xem

Tập 15

4425 lượt xem

Tập 16

4326 lượt xem

Tập 17

4586 lượt xem

Tập 18

5210 lượt xem

Tập 19

4647 lượt xem

Tập 20

4935 lượt xem

Tập 21

4651 lượt xem

Tập 22

4331 lượt xem

Tập 23

4510 lượt xem

Tập 24

4577 lượt xem

Tập 25

4788 lượt xem

Tập 26

4802 lượt xem

Tập 27

4564 lượt xem

Tập 28

4684 lượt xem

Tập 29

4197 lượt xem

Tập 30

4484 lượt xem

Tập 31

4049 lượt xem

Tập 32

4301 lượt xem

Tập 33

4074 lượt xem

Tập 34

3930 lượt xem

Tập 35

4193 lượt xem

Tập 36

3808 lượt xem

Tập 37

3734 lượt xem

Tập 38

4263 lượt xem

Tập 39

4655 lượt xem

Tập 40

5405 lượt xem

Tập 41

5325 lượt xem

Tập 42

7527 lượt xem

Tập 43

12267 lượt xem

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - The Young Warrior - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh vào thời Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí t... Mở rộng