Chọn tập 1/43

Tập 1

36311 lượt xem

Tập 2

4654 lượt xem

Tập 3

3531 lượt xem

Tập 4

3486 lượt xem

Tập 5

2892 lượt xem

Tập 6

2341 lượt xem

Tập 7

1728 lượt xem

Tập 8

2422 lượt xem

Tập 9

2047 lượt xem

Tập 10

1763 lượt xem

Tập 11

1503 lượt xem

Tập 12

1950 lượt xem

Tập 13

1362 lượt xem

Tập 14

1732 lượt xem

Tập 15

1078 lượt xem

Tập 16

1138 lượt xem

Tập 17

1246 lượt xem

Tập 18

1665 lượt xem

Tập 19

1312 lượt xem

Tập 20

1383 lượt xem

Tập 21

1415 lượt xem

Tập 22

1075 lượt xem

Tập 23

1275 lượt xem

Tập 24

1431 lượt xem

Tập 25

1226 lượt xem

Tập 26

1412 lượt xem

Tập 27

1176 lượt xem

Tập 28

1212 lượt xem

Tập 29

1245 lượt xem

Tập 30

1377 lượt xem

Tập 31

1142 lượt xem

Tập 32

1361 lượt xem

Tập 33

1119 lượt xem

Tập 34

1128 lượt xem

Tập 35

1152 lượt xem

Tập 36

944 lượt xem

Tập 37

968 lượt xem

Tập 38

1253 lượt xem

Tập 39

1245 lượt xem

Tập 40

1484 lượt xem

Tập 41

1473 lượt xem

Tập 42

1845 lượt xem

Tập 43

2826 lượt xem

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - The Young Warrior - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh vào thời Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí t... Mở rộng