Chọn tập 1/43

Tập 1

39578 lượt xem

Tập 2

4942 lượt xem

Tập 3

3746 lượt xem

Tập 4

3684 lượt xem

Tập 5

3057 lượt xem

Tập 6

2484 lượt xem

Tập 7

1843 lượt xem

Tập 8

2533 lượt xem

Tập 9

2163 lượt xem

Tập 10

1893 lượt xem

Tập 11

1591 lượt xem

Tập 12

2057 lượt xem

Tập 13

1479 lượt xem

Tập 14

1850 lượt xem

Tập 15

1194 lượt xem

Tập 16

1244 lượt xem

Tập 17

1346 lượt xem

Tập 18

1771 lượt xem

Tập 19

1411 lượt xem

Tập 20

1477 lượt xem

Tập 21

1491 lượt xem

Tập 22

1175 lượt xem

Tập 23

1384 lượt xem

Tập 24

1563 lượt xem

Tập 25

1324 lượt xem

Tập 26

1529 lượt xem

Tập 27

1272 lượt xem

Tập 28

1311 lượt xem

Tập 29

1347 lượt xem

Tập 30

1478 lượt xem

Tập 31

1234 lượt xem

Tập 32

1447 lượt xem

Tập 33

1214 lượt xem

Tập 34

1223 lượt xem

Tập 35

1250 lượt xem

Tập 36

1037 lượt xem

Tập 37

1040 lượt xem

Tập 38

1349 lượt xem

Tập 39

1325 lượt xem

Tập 40

1582 lượt xem

Tập 41

1568 lượt xem

Tập 42

1963 lượt xem

Tập 43

3013 lượt xem

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - The Young Warrior - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh vào thời Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí t... Mở rộng