Chọn tập 1/43

Tập 1

38464 lượt xem

Tập 2

4835 lượt xem

Tập 3

3636 lượt xem

Tập 4

3604 lượt xem

Tập 5

2977 lượt xem

Tập 6

2433 lượt xem

Tập 7

1786 lượt xem

Tập 8

2494 lượt xem

Tập 9

2107 lượt xem

Tập 10

1832 lượt xem

Tập 11

1553 lượt xem

Tập 12

2007 lượt xem

Tập 13

1407 lượt xem

Tập 14

1791 lượt xem

Tập 15

1146 lượt xem

Tập 16

1196 lượt xem

Tập 17

1303 lượt xem

Tập 18

1726 lượt xem

Tập 19

1377 lượt xem

Tập 20

1440 lượt xem

Tập 21

1458 lượt xem

Tập 22

1140 lượt xem

Tập 23

1343 lượt xem

Tập 24

1522 lượt xem

Tập 25

1288 lượt xem

Tập 26

1479 lượt xem

Tập 27

1234 lượt xem

Tập 28

1271 lượt xem

Tập 29

1297 lượt xem

Tập 30

1436 lượt xem

Tập 31

1196 lượt xem

Tập 32

1415 lượt xem

Tập 33

1165 lượt xem

Tập 34

1185 lượt xem

Tập 35

1213 lượt xem

Tập 36

992 lượt xem

Tập 37

1017 lượt xem

Tập 38

1311 lượt xem

Tập 39

1294 lượt xem

Tập 40

1538 lượt xem

Tập 41

1515 lượt xem

Tập 42

1923 lượt xem

Tập 43

2928 lượt xem

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - The Young Warrior - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim lấy bối cảnh vào thời Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí t... Mở rộng